Tag: Thủ đô Kuala Lumpur

Malaysia: Thủ đô Kuala Lumpur vắng vẻ 'chưa từng thấy trong đời'

Malaysia: Thủ đô Kuala Lumpur vắng vẻ 'chưa từng thấy trong...

Các con đường ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường,...