Tag: thông tin cá nhân

 Philippines bắt đầu triển khai hệ thống ID quốc gia

Philippines bắt đầu triển khai hệ thống ID quốc gia

Hôm 12/10, Philippines bắt đầu triên khai hệ thống ID quốc gia bằng việc đăng ký...