Tag: Thông điệp

Học giả Campuchia đánh giá cao nỗ lực điều phối của Chủ tịch ASEAN và ba thông điệp quan trọng

Học giả Campuchia đánh giá cao nỗ lực điều phối của Chủ...

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Tiến sĩ Chheang Vannarith - thành viên Ban điều...