Tag: thông cáo chung

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung

Nghị viện các nước thành viên ASEAN nhất trí thông qua Thông cáo chung tại phiên...