Tag: thổ cẩm

Nghề dệt thổ cẩm ở miền Tây xứ Thanh

Nghề dệt thổ cẩm ở miền Tây xứ Thanh

Khi thóc lúa trên nương đã vào kho, tranh thủ lúc nông nhàn, những người phụ nữ...

icon Tinh hoa thổ cẩm Tà Ôi

Tinh hoa thổ cẩm Tà Ôi

Tinh hoa thổ cẩm Tà Ôi