Tag: thành viên

Nhiều nước đề nghị trở thành thành viên, đối tác của ASEAN

Nhiều nước đề nghị trở thành thành viên, đối tác của ASEAN

ASEAN nhận được nhiều đề nghị của các quốc gia có liên quan muốn trở thành thành...