Tag: thành phố tình yêu

Vì sao gọi Đà Lạt là thành phố tình yêu?

Vì sao gọi Đà Lạt là thành phố tình yêu?

Đà Lạt (Lâm Đồng) có nhiều định danh ngọt ngào như thành phố tình yêu, Paris phương...