Tag: Thanh niên

Thanh niên ASEAN gieo hạt giống cho sự thay đổi  thông qua phương tiện truyền thông

Thanh niên ASEAN gieo hạt giống cho sự thay đổi thông qua...

BANDAR SERI BEGAWAN, ngày 19 tháng 9 năm 2019 – 20 bạn thanh niên đã tập trung tại...

Các Bộ trưởng khuyến khích thanh niên ASEAN tích cực tham gia thảo luận chính sách và các chương trình tình nguyện

Các Bộ trưởng khuyến khích thanh niên ASEAN tích cực tham...

Ngày 19/7/2019, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về...