Tag: Thái Lan - Trung Quốc - Lào đẩy nhanh kế hoạch đường tàu cao tốc

Thái Lan - Trung Quốc - Lào đẩy nhanh kế hoạch đường tàu cao tốc

Thái Lan - Trung Quốc - Lào đẩy nhanh kế hoạch đường tàu...

Thái Lan và Trung Quốc đồng ý họp ba bên hằng tháng với Lào để xem xét cập nhật...