Tag: tăng trưởng kinh tế

Singapore hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 vì COVID-19

Singapore hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 vì COVID-19

Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của...

Bộ Tài chính Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020

Bộ Tài chính Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm...

Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2020...

Triển vọng tăng trưởng lạc quan của khu vực ASEAN+3 trong năm 2020

Triển vọng tăng trưởng lạc quan của khu vực ASEAN+3 trong...

Theo dự báo trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN+3 sẽ tích cực trong...