Tag: tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19

Indonesia bắt thủ phạm vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19

Indonesia bắt thủ phạm vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm...

Vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19 ở Indonesia đã được làm sáng tỏ trong...