Tag: sự kiện

Lào hủy bỏ nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng do dịch bệnh COVID-19

Lào hủy bỏ nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng do dịch bệnh...

Theo ông Khamphan Viphavan-Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về các sự kiện chào mừng...