Tag: statup Việt Nam

Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á về số lượng startup kỳ lân

Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á về số lượng startup kỳ lân

Chỉ tính riêng trong năm 2021, Đông Nam Á có thêm 14 startup kỳ lân mới, tăng mạnh...