Tag: sóng thần

ASEAN tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân động đất, sóng thần tại Indonesia

ASEAN tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân động đất, sóng thần...

"Làng ASEAN" ra đời là một phần trong các nỗ lực chung nhằm giải quyết nhu cầu về...