Tag: sống chung

Singapore sẽ sống chung với COVID-19 như thế nào?

Singapore sẽ sống chung với COVID-19 như thế nào?

Coi COVID-19 là một căn bệnh đặc hiệu, Singapore đang từng bước dỡ bỏ mọi lệnh hạn...

icon Singapore chuẩn bị lộ trình sống chung với COVID-19

Singapore chuẩn bị lộ trình sống chung với COVID-19

Singapore chuẩn bị lộ trình sống chung với COVID-19