Tag: SOM

Các nước ASEAN họp trực tuyến bàn về phương pháp phòng, chống COVID-19

Các nước ASEAN họp trực tuyến bàn về phương pháp phòng,...

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Chủ tịch Hội...

Khởi động trao đổi định hướng xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2025

Khởi động trao đổi định hướng xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau...

Định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 sẽ gắn kết với tiến trình...

ASEAN họp SOM trù bị cho Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao (AMMR)

ASEAN họp SOM trù bị cho Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại...

Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung...