Tag: Singapore thắt chặt trở lại các biện pháp giãn cách xã hội

Singapore thắt chặt trở lại các biện pháp giãn cách xã hội

Singapore thắt chặt trở lại các biện pháp giãn cách xã...

Do số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao trở lại, Singapore quyết định áp dụng trở lại...