Tag: Singapore ngừng phát hành tờ 1.000 đô la nhằm chống hoạt động rửa tiền

Singapore ngừng phát hành tờ 1.000 đô la nhằm chống hoạt động rửa tiền

Singapore ngừng phát hành tờ 1.000 đô la nhằm chống hoạt...

Theo Cơ quan tiền tệ Singapore, hiện vẫn có khoảng 26 triệu tờ 1.000 đô la Singapore...