Tag: Shangri-La 2020

Đối thoại Shangri-La 2020 bị hủy vì đại dịch COVID-19

Đối thoại Shangri-La 2020 bị hủy vì đại dịch COVID-19

Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) thông báo hủy Hội nghị thượng đỉnh an...