Tag: sản phẩm hàng không

Những sản phẩm hàng không, quốc phòng nổi bật ở Singapore Airshow 2020

Những sản phẩm hàng không, quốc phòng nổi bật ở Singapore...

Tập đoàn Airbus mang tới triển lãm mô hình máy bay tầm xa A350-1000, máy bay quân...