Tag: riêng gạo giảm

Campuchia xuất khẩu nông sản tăng 87%

Campuchia xuất khẩu nông sản tăng 87%

Trong 7 tháng đầu năm, các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Campuchia đã tăng trưởng...