Tag: RECOTVET

Hội nghị khu vực xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực trong thế giới công việc đang thay đổi

Hội nghị khu vực xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triển...

Từ ngày 14 đến 15 tháng 1 năm 2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Lao động – Thương binh...