Tag: Ra mắt mạng lưới hợp tác về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Ra mắt mạng lưới hợp tác về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Ra mắt mạng lưới hợp tác về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Mạng lưới đặt mục tiêu thu hút ít nhất 100 doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, phát triển...