Tag: Quốc phòng ASEAN

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN trong ứng phó dịch bệnh COVID-19

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN trong ứng phó dịch bệnh...

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN lần này là...

Hội nghị Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh lần 13

Hội nghị Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng và An...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: Hợp tác Quốc phòng ASEAN đang tiếp tục được...