Tag: Quốc hội Campuchia

Quốc hội Campuchia thông qua dự luật tình trạng khẩn cấp quốc gia

Quốc hội Campuchia thông qua dự luật tình trạng khẩn cấp...

Dự thảo luật gồm 12 điều, trong đó Điều 3 nêu rõ có thể tuyên bố tình trạng khẩn...