Tag: quảng bá hình ảnh ASEAN tại Đan Mạch

Uỷ ban ASEAN tại Copenhagen mong muốn tăng cường quảng bá hình ảnh ASEAN tại Đan Mạch

Uỷ ban ASEAN tại Copenhagen mong muốn tăng cường quảng...

Ngày 19/5/2022, Đại sứ Lương Thanh Nghị đã tham dự cuộc họp của Uỷ ban ASEAN tại...