Tag: Quân tình nguyện Việt Nam

Kỷ niệm ngày Quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Preah Sihanouk

Kỷ niệm ngày Quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Preah...

Ngày 17/1/1979 chính thức là ngày tỉnh Preah Sihanouk - trước đây là thành phố Kampong...