Tag: Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những...

Khai mạc Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN

Khai mạc Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp...

Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN (ADSOM WG) được tổ chức...