Tag: Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN

Ba định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN năm 2020

Ba định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN năm 2020

Theo Bộ Công Thương, với vai trò chủ trì kênh kinh tế, trên cơ sở chủ đề “Gắn kết...