Tag: Phùng Quốc Hiển

Hợp tác kinh tế AIPA ảnh hưởng sâu sắc tới hợp tác ASEAN

Hợp tác kinh tế AIPA ảnh hưởng sâu sắc tới hợp tác ASEAN

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định Hợp tác kinh tế trong AIPA là một...