Tag: phòng ngừa

ASEAN và EU hợp tác chặt chẽ trong phòng ngừa dịch COVID-19

ASEAN và EU hợp tác chặt chẽ trong phòng ngừa dịch COVID-19

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo về...