Tag: phòng chống dịch bệnh

Thái Lan thay đổi cách tiếp cận phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thái Lan thay đổi cách tiếp cận phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thái Lan đã chuyển mục tiêu tiếp cận từ nhằm vào địa điểm sang xét nghiệm các nhóm...