Tag: Phổi của bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vaccine và không tiêm khác nhau như thế nào?

Sự khác biệt về phổi của bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vaccine và không tiêm

Sự khác biệt về phổi của bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vaccine...

Tiến sĩ Anne Gabriel-Chan cung cấp 4 bức ảnh chụp phổi của 4 bệnh nhân đã tiêm 3...