Tag: phi

Phí, lệ phí phương tiện chạy tuyến Việt Nam - Campuchia sắp giảm hơn 10 lần

Phí, lệ phí phương tiện chạy tuyến Việt Nam - Campuchia...

Từ 12/10, phương tiện thủy tuyến Việt Nam - Campuchia khi vào, rời cảng biển được...