Tag: Pháp sẽ thúc đẩy cung cấp tối đa vaccine cho Việt Nam

Pháp sẽ thúc đẩy cung cấp tối đa vaccine cho Việt Nam

Pháp sẽ thúc đẩy cung cấp tối đa vaccine cho Việt Nam

Pháp sẽ thúc đẩy việc cung cấp vaccine cho Việt Nam với số lượng nhiều nhất trong...