Tag: phai doan tại Geneva

Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva mừng Quốc khánh 2/9

Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva mừng Quốc khánh...

Sáng 1/9, Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva tiếp Phái đoàn đại diện Lào tại...