Tag: nuôi trồng thủy sản

Việt Nam-Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực biển và nghề cá

Việt Nam-Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực biển...

Indonesia sẽ có những chính sách nới rộng xuất-nhập khẩu, ví dụ xuất khẩu tôm hùm...