Tag: NTK Trung Beret

Văn hóa thế giới in dấu ấn trên áo dài Việt Nam

Văn hóa thế giới in dấu ấn trên áo dài Việt Nam

Hàng trăm bộ áo dài đậm chất Việt Nam được các nhà thiết kế nổi tiếng thể hiện một...