Tag: nông sản

icon Xuất khẩu nông sản của Campuchia vượt 2 tỷ USD

Xuất khẩu nông sản của Campuchia vượt 2 tỷ USD

Xuất khẩu nông sản của Campuchia vượt 2 tỷ USD

Tiềm năng xuất khẩu nông sản vào thị trường Malaysia

Tiềm năng xuất khẩu nông sản vào thị trường Malaysia

Malaysia là thị trường khá lớn, với dân số hơn 32 triệu dân, thu nhập bình quân...