Tag: nới lỏng

Lào bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế trên cả nước

Lào bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế trên cả nước

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên toàn cầu và khu vực, Chính phủ...