Tag: Nổ bom bưu kiện

Nổ bom bưu kiện, 4 quan chức Myanmar thiệt mạng

Nổ bom bưu kiện, 4 quan chức Myanmar thiệt mạng

Bưu kiện chứa bom phát nổ ở Tây Bago, Myanmar hôm 3/5 làm chết 5 người, gồm 3 cảnh...