Tag: Nhiều nước thừa vaccine Covid-19

Bàn về tình trạng thừa thiếu vaccine Covid-19

Bàn về tình trạng thừa thiếu vaccine Covid-19

Trong khi một số nước giàu đang “bơi” trong vaccine thì đa số các nước nghèo vẫn...