Tag: Nhật Bản viện trợ Việt Nam dây chuyền bảo quản vaccine trị giá 200 triệu Yen

Nhật Bản viện trợ Việt Nam dây chuyền bảo quản vaccine trị giá 200 triệu Yen

Nhật Bản viện trợ Việt Nam dây chuyền bảo quản vaccine...

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ không hoàn lại dây chuyền bảo quản lạnh...