Tag: Nhân quyền

AICHR hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

AICHR hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

Những lĩnh vực mà Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) triển khai thể...

Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền

Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Ủy ban...

Các Bộ trưởng ASEAN đề nghị Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) tiếp...

Cuộc họp đặc biệt của ASEAN về nhân quyền

Cuộc họp đặc biệt của ASEAN về nhân quyền

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR), Việt Nam...

Khai mạc cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền theo hình thức trực tuyến

Khai mạc cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ...

Cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) diễn ra...

ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ ASEAN VỀ NHÂN QUYỀN (AICHR) TỔ CHỨC BUỔI THAM VẤN VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ ASEAN VỀ NHÂN QUYỀN (AICHR) TỔ CHỨC...

Vào ngày 8-10/12, Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) đã tổ chức buổi...