Tag: Nguyên Tổng Bí thư

Nguyên lãnh đạo Lào chia sẻ kỷ niệm về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nguyên lãnh đạo Lào chia sẻ kỷ niệm về nguyên Tổng Bí thư...

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone chia sẻ nguyên Tổng Bí thư...