Tag: nguồn nhân lực

Mỹ - ASEAN ra tuyên bố chung về Phát triển nguồn nhân lực

Mỹ - ASEAN ra tuyên bố chung về Phát triển nguồn nhân...

Hôm 14/11, Mỹ - ASEAN đã ra tuyên bố chung về Phát triển nguồn nhân lực tại Hội...

Thúc đẩy hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Thúc đẩy hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Tuyên bố cấp cao ASEAN về nguồn nhân lực trong một thế giới việc làm đang đổi thay...

Toàn văn tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Toàn văn tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Các nhà lãnh đạo các nước ASEAN tái khẳng định cam kết đối với Tầm nhìn ASEAN 2025...