Tag: Nguồn kiều hối

Nguồn kiều hối của Campuchia sẽ giảm đáng kể vì đại dịch COVID-19

Nguồn kiều hối của Campuchia sẽ giảm đáng kể vì đại dịch...

Ước tính Campuchia có thể mất 90 triệu USD kiều hối từ Thái Lan trong sáu tháng,...