Tag: Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi ASEAN phản ứng minh bạch trong COVID-19

Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi ASEAN phản ứng minh bạch trong...

Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi phản ứng minh bạch của ASEAN trong công cuộc ứng phó với...