Tag: Nghi Sơn

Nghiên cứu mô hình mới cho phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn

Nghiên cứu mô hình mới cho phát triển Khu kinh tế Nghi...

Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã và đang được sự quan tâm của...