Tag: Nghệ nhân ở Malaysia

Người đàn ông 40 năm theo đuổi nghề làm đèn lồng Trung Thu ở Malaysia

Người đàn ông 40 năm theo đuổi nghề làm đèn lồng Trung...

Gia đình ông Wong Choo Koh tại Teluk Intan, một thị trấn nằm cạnh sông Perak, gần...